Razmisli o načinu posredovanja naslednjih informacij.

 

Kaj narediš s starim, a še delujočim mobilnim telefonom, ko si kupiš novega?

Če ga ne podariš komu ali če ga ne zavržeš, ga morda prodaš. Kupca lahko najdeš z oglasom.

Kako vodstvo šole seznanja dijake s pomembnimi informacijami?

na oglasni deski, z okrožnicami

Kako se imenujejo besedila, ki govorijo o nekem bližnjem dogodku/dogajanju in se nanašajo na prihodnost?

Obvestila.

 

V nadaljevanju boš natančneje spoznal to besedilno vrsto.

avtor