Odgovori na vprašanja.

1. Si že pripravil kakšen referat?

2. Kako si se nanj pripravil?

3. Kaj vse si izdelal za predstavitev svojega referata?

4. Koliko časa je trajala priprava nanj?

5. Si referat pripravil sošolcem v razredu? Koliko časa je trajala predstavitev?

6. Kako si predstavljal svojo temo (prikazovanje, poskus)? Si ob predstavitvi referata uporabil tudi pripomočke? Katere?

 

V nadaljevanju se boš naučil, kako lahko referat izboljšaš in svoj nastop odlično pripraviš. Ogledal si boš posnetek tujega govornega nastopa in ga ovrednotil.

avtor