Poročilo

Preberi besedilo, zatem pa odgovori na vprašanja (na naslednji strani).

10. 1. 2008
VIDEOKONFERENCA NA LEDINI


Dijaki so s sodobno tehnologijo navdušeno usvajali nova znanja

LJUBLJANA - Da bi bil pouk čim bolj prijeten in zanimiv, so dobro znali poskrbeti na gimnaziji Ledina. Petega decembra je namreč na njihovi šoli potekala videokonferenca v okviru predmeta slovenščine. Dijaki 2. a-razreda so preizkusili in uporabili nove metode in načine dela ter izkoristili možnost, ki jo ponuja sodobna tehnologija.

Z Arnesom so se povezali s tremi šolami po Sloveniji: gimnazijo iz Novega mesta, celjsko srednjo strojno šolo in srednjo zdravstveno šolo, prav tako iz Celja. V okviru pouka slovenskega jezika so obravnavali eno od besedilnih vrst - referat. Obravnavo, seznanitev z besedilno vrsto in predstavitev referata so vodili na gimnaziji Ledina. Na drugih treh šolah so le poslušali, hkrati pa so se tudi aktivno vključevali v učni proces (forum, internetne naloge ...). Pri načrtovanju podajanja in spoznavanja nove učne teme so namreč upoštevali vse vidike pouka, strokovnega, književnodidaktičnega in pedagoškokomunikacijskega.

V predstavitvi so na Ledini uporabljali internetni forum, v katerem so v uvodni motivaciji in sintezi spoznavanja referata kot besedilne vrste odgovarjali na pripravljena vprašanja, predstavitev domačega branja književnega besedila (Dostojevski, Zločin in kazen) v powerpointu, nato pa so se lotili reševanja internetnih nalog, to je preverjanja vsebine odlomka literarnega dela v referatu.

Kakšen je bil odziv dijakov na takšen način poučevanja? "Odziv je bil več kot dober. Pri predstavitvi so vsi dijaki z navdušenjem aktivno sodelovali in verjamem, da jim bo na novo pridobljeno znanje še dolgo ostalo v spominu," je bila zaradi uspešnega projekta zadovoljna profesorica slovenščine in vodja projekta na gimnaziji Ledina.

Na Ledini so pokazali, kaj zmorejo, in bili pri tem zelo uspešni, meseca marca pa so se prav tako izkazali na srednji zdravstveni šoli v Celju,  meseca aprila na gimnaziji Novo mesto in meseca maja na srednji strojni šoli v Celju, kjer so za to, da je vse potekalo, kot je bilo treba, poskrbele profesorice na omenjenih šolah. Delo je teklo po podobnem principu kot na Gimnaziji Ledina. (tin)

avtor