Katero napako je pri pisanju voščilnice naredil Mihec?

Prepiši besedo, ki jo je napisal narobe.

življenski

Kako bi bil moral besedo zapisati pravilno?

 živlenski
 življenjski

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

V prejšnji snovi si se naučil, v katerih priročnikih se lahko poučiš o pravilnem zapisu besed. Zdaj pa boš spoznal, kako poiščeš podatke o izbrani besedi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

avtor