Odzadnji slovar slovenskega jezika

Odzadnji slovar slovenskega jezika ima 115.355 iztočnic, razvrščenih po abecedi od zadnjega dela naprej in opremljenih z oblikoslovnimi podatki.

Vsebuje besede, razvrščene po abecedi, vendar od zadnje črke naprej. Uporabljajo ga predvsem jezikoslovci, ki preučujejo besedotvorje, saj se iz tega slovarja vidi, koliko besed ima v slovenščini določeno obrazilo (pripono) ali končnico. Ta slovar je uporaben tudi za prevajalce poezije, saj pomaga pri iskanju rim.

Zamisli si, da pišeš pesem ali voščilnico in se ne moreš spomniti rime na besedo srce. Odzadnji slovar ti ponuja predloge.

Poskusi sestaviti vsaj dva verza z zaporedno rimo.

avtor