Reši rebus.

Rebus

 

Kako se glasi rešitev rebusa?

členek

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

Dobil si ime nove besedne vrste, s katero se boš ukvarjal v nadaljevanju.

avtor