Oglej si znake in jih pomensko poveži z njihovim pomenom.

    
 
    
 
    
 

Kako se končajo glagoli, ki se pojavljajo ob besedni zvezi »prepovedano«? Klikni na pravilno rešitev.

 na -ti
 na -t
 različno

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

Kako se imenujejo glagoli s takšno končnico?

nedoločniki

Ali lahko glagoli, ki se končajo na -ti, spreminjajo končnico glede na različno osebo, število in čas? Primerjaj jih  v stavkih.


Psu je prepovedano hoditi po travi (3. os., sed.). Ne smem hoditi po travi (1. os., sed.). Na izletu so nam dovolili hoditi po travi (1. os. mn., pret.).

da
ne

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

Glagoli, ki ne spreminjajo končnice glede na osebo, število in čas, se imenujejo neosebne glagolske oblike.

Doslej si opazoval nedoločnik, tj. glagol, ki se konča na -ti. V nadaljevanju boš spoznal še druge neosebne glagolske oblike.

avtor