Preberi besedilo in odgovori na vprašanja.


Te skrbi mnenje drugih?NIHČE SE NE BI SMEL PRETIRANO VZNEMIRJATI ZARADI TEGA, KAR SI DRUGI MISLIJO O NJEM. VČASIH PA JE TO NEIZBEŽNO, SAJ NAM JE MNENJE NEKATERIH LJUDI, ZLASTI PRIJATELJEV POMEMBNO IN NIKOMUR NI VSEENO, KAKŠNO MNENJE IMAJO DRUGI O NJEM.


Najpomembnejše nam je mnenje tistih ljudi, ki jih imamo radi. Kdo pa pravi, da bi se morali ozirati na pričakovanja vseh znancev? Četudi še ni na vidiku nikogar, ki bi mu/ji rekli tvoja druga polovica, ki sestavlja par, je zagotovo nekje nekdo, ki te sprejema takšnega/-o, kot si.


Izpiši besede, ki:

- nadomeščajo samostalnike:

te, mene, te, nam, njem, mu, ji

- zanikajo samostalnike:

nihče, nikomur, nikogar

- ne poimenujejo natančno samostalnika:

nekdo

- sprašujejo po človeku:

kdo

- sprašujejo po nečloveku:

kar

Besede, ki si jih vpisal, so samostalniški zaimki. Neosebni samostalniški zaimki so tiste besede, s katerimi se sprašujemo po samostalnikih, izražamo ozir nanje, jih zanikamo ali jih nočemo oziroma ne znamo natančno poimenovati, se imenujejo samostalniški zaimki. Več o njih boš izvedel v nadaljevanju.

avtor