V kazalu učnih snovi za 2. letnik se pri evropski romantiki odpre naslednja slika:

Med navedenimi avtorji in njihovimi deli poišči samostalnike srednjega spola. To so:

romanje, trpljenje, jadro

Ali se samostalniki srednjega spola vedno končajo na -o?

 da
 ne

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

V nadaljevanju boš izvedel značilnosti samostalnikov srednjega spola, od katerih jih precej že poznaš, in utrdil njihovo rabo.

avtor