. Preberi naslednje besedilo.

Mislil sem, da danes ne bom vprašan matematike, zato se nisem veliko učil. Zvezek sem samo bežno prelistal. Toda profesoričin pogled je obstal ravno na mojem imenu v redovalnici.

Izmed nekrepko natisnjenih besed izberi tri besede in razmisli, ali si ob njih lahko predstavljaš konkreten pomen.

mislil sem = bil sem dejaven v mislih
danes = sedanji dan
bom vprašan = moje znanje bo ustno ocenjeno

Ali si lahko ob krepko natisnjenih besedah predstavljaš konkreten pomen?

Krepko natisnjene besede nimajo konkretnega pomena, ampak samo slovničnega.

Nekrepko natisnjene besede so nosilke predmetnega pomena, zato jih imenujemo polnopomenske besede. Ob krepko natisnjenih besedah pa si ne moremo predstaljati konkretnega predmetnega pomena, zato jih imenujemo nepolnopomenske oriroma slovnične besede.

 

V tej snovi jih bomo natančneje razselili v skupine.

avtor