Pisanje z veliko začetnico

Oglej si naslednje zapise in ugotovi, ali so velike začetnice pravilno uporabljene. Izberi da ali ne.

 da
 ne

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

V spustnem seznamu klikni na da ali ne, glede na to, ali je zapis na sliki pravilen.

 
         
   

 

avtor