POMENSKA RAZMERJA MED BESEDAMI

V kakšnih poimenskih povezavah so naslednje besede?

primer ljubiti

Besede so med seboj pogosto povezane zaradi teme, sorodnega, istega, podobnega ali nasprotnega pomena, lahko pa so povezane tudi zaradi skupnega pomenskega jedra – korena.

pomeni enako/isto
ljubiti - imeti rad
nasprotno
ljubiti – sovražiti
širši/ožji pomen
ljubiti – čutiti
imajo skupno temo
ljubiti – zmenek in ostalo
imajo skupno pomensko jedro
ljubiti – ljubezen in ostalo

Skozi POMEN BESED opazujemo povezave, POMENSKA RAZMERJA MED BESEDAMI.

Ločimo:

avtor