VODENA INTERPRETACIJA

Ivan Tavčar, Visoška kronika

(odlomek)

Ivan Tavčar: Visoška kronika. Ljubljana: DZS, 1993. 43-44

 

pdf

Odlomek

Navodila za pisanje

* Opredeli odlomek glede na književno zvrst (navedi tudi njene značilnosti) in ga povzemi.

 

* Ob priloženem besedilu označi Polikarpa. Kaj izveš o njem? Predstavi Polikarpov odnos do drugih in citiraj dve povedi, v katerih se kaže. Razloži svoje razumevanje sinovega razmišljanja o očetu.

 

*Povzemi svoje ugotovitve in iz vsakodnevnih dogodkov poišči primer za trdo ravnanje kakega človeka in njegovo učinkovanje na druge.

 

* Svoje besedilo ustrezno členi, pri pisanju upoštevaj pravopisna in slovnična pravila ter slogovno ustreznost.

avtor