motivacija

Razmisli:

  1. Na kaj te asociira dana fotografija?
  2. Na kaj/koga pomisliš, ko slišiš besedo »tujec«? Vpiši v diagram. Lahko ga tudi natisneš v pdf-formatu.

ppt

3. In kaj prinaša SSKJ v razlagi geselskega članka »tujec«?

4. Ali se razlaga besede »tujec« ujema s tvojimi asociacijami, ki si jih navajal v odgovoru?

 

Med reševanjem nalog prisluhni glasbi s temo tujca.

 

V nadaljevanju boš izvedel, kaj beseda »tujec« pomeni francoskemu pesniku Charlesu Baudelairu.

avtor