Za domače branje si prebral povest Janka Kersnika Jara gospoda.

O njej si pisal dnevnik branja, se opredeljeval do ravnanj oseb, njihovih odločitev in dejanj.

Za začetek pa razmisli o naslednjih vprašanjih:

 

Kakšen je bil položaj ženske v 19. stoletju?

Je ženska lahko že sama izbrala bodočega moža oz. so bili to starši ali sorodniki?

Misliš, da so bili dogovorjeni zakoni srečni?

So lahko bili uspešni in trajni?

So se zakonci lahko razvezali?

Kakšne možnosti za nadaljnje življenje so imele razvezane meščanske gospe, ki so jih preživljali možje?

Ne glede na Ančkino osebno krivdo njen položaj ni bil zavidanja vreden. V nadaljevanju boš najprej ponovil zgodbo, poslušal odlomek in rešil naloge ter s sošolci v skupini naredil miselni vzorec. Do ravnanj Ančke in z njo povezanih oseb se boš opredelil, saj je najbrž nate naredila vtis: bodisi zaradi nepremišljene napake bodisi zaradi mizernega življenja svojih zadnjih let.

avtor