Oglej si in preberi kratke odlomke spodnjih besedil, zatem odgovori na spodnja vprašanja. (Vsa besedila so kratki odlomki, ki jih najdeš tudi v Branjih 2, str. 278-393). Klikni na rjavi zapis z inenom avtorja in naslovom literarnega dela in odprlo se ti bo polje z besedilom.

Jenko, Jeprški učitelj

Mencinger, Abadon; odlomek

Stritar, Pri oknu sva molče sedela

Sket, Miklova Zala

Jurčič, Veronika Deseniška

Levstik, Popotovanje iz Litije do Cateža

Kako avtorji v posameznem besedilu prikažejo stvarnost? Pojasni ob vsakem primeru oz. avtorju posebej.

Je stvarnost prikazana vsakdanje ali prevladuje domišljija, zapiranje v notranji svet? Razmisli in zapiši svoje razmišljanje.

Je v danih besedilih veliko metafor, izražanja v prenesenem pomenu? Razloži.

Katere literarne zvrsti so zastopane v danih odlomkih?

avtor