Oglej si predstavitev, zatem odgovori na dana vprašanja. (Bere Marijana Klemenčič-Glavica.)

Kako si doživel prikazano predstavitev? Izrazi svoje občutke.

Kaj meniš o predstavljenem? Kje in kdaj se lahko srečamo z dano problematiko? Zakaj?

Lahko z gotovostjo trdimo, da osebe, prikazane v predstavitvi, izvirajo iz najnižjega družbenega sloja? Razloži.

S podobno tematiko, o kateri si že razmišljal, se je v svojem ciklu romanov Rougon-Macquartovi ukvarjal francoski naturalist Emile Zola.

avtor