Romantika na Slovenskem

1830-1848

ljubljana 1830

Prva letnica označuje Prešernov prehod v tipično romantično poetiko, tega leta izide tudi 1. zvezek Krajnske Čbelice, druga pa je zgodovinska letnica marčne revolucije na Dunaju, hkrati pa je to konec Prešernovega ustvarjanja in izide zadnji zvezek Krajnske Čbelice.

 

Motivacija

Poišči značilnosti romantike v naslednjih opisih. Pravilne odgovore odkljukaj.

   Usmerjena v človekov notranji svet.   Razcveti se epika.
  Analizira in odkriva svet.   Literarni liki so vsakdanji meščani.
  Individualnost, osamljenost, razočaranje.   Predstavljeno je nasprotje med ideali in resničnostjo.
  Navdušenje nad resničnostjo.   Očitna je vera v silo domišljije, izmišljen svet.
  Najpogostejša vrsta/zvrst je izpovedovanje.   Prikazovanje izjemnega, nenavadnega, naključnega.
  Črno-bela karakterizacija oseb.   Prikazovanje vsakdanjega, tipičnega.
     

.

avtor