Radijska igra

V priporočenih knjigah si s sošolci izberite eno besedilo (lahko tudi samo del), primerno za radijsko igro, in oblikujte svojo radijsko igro (npr. s programom Audacity).

Lahko pa si natisnete ponujeno pravljico Mojca Pokrajculja.

 

 

 

Pred snemanjem si razdelite vloge in si zastavite vprašanja, navedena v delu obravnave tega poglavja.

 

 

 

 

 

avtor