Preverjanje znanja

1. Svoje znanje o podredno zloženi povedi lahko utrdiš tudi s pomočjo gradiva na spletnih straneh:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Podredje
http://www.fsp.uni-lj.si/DOUPONA/s&m/vaje1_2sem_vejica.pdf

 

2. Natisni dokument (.pdf) in reši naloge. Daj jih učiteljici, da bo preverila pravilnost tvojih rešitev.

 

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

 

 

3. Kateri stavki v spodnjih povedih so glavni stavki?

Klikni nanje, in če boš kliknil pravilno, se ti bodo obarvali pravilno.


Če še dolgo ne bo dežja, bo pridelek propadel.

Pokličeš me lahko, kadar koli želiš.

Prižgali so radio, da bi slišali sveže prometne novice.

Ko so prispeli na cilj, so si oddahnili.

 

4. Stavke iz levega in desnega stolpca poveži, tako da dobiš zahtevane povedi.

1. Slišal sem,

A) plesom in igranjem.

2. Ukvarjam se s petjem,

B) za to predstavo.

3. Če bi me poznali,

C) da si bolan.

 

D) tega ne bi rekli.

 

E) ker drugega ne znam.

 

V vsako okence vnesi številko in črko (veliko tiskano), da zaznamuješ ustrezne povezave.

a) pogojni odvisnik
b) predmetni odvisnik
c) enostavčna poved

avtor