Besedna in nebesedna predstavitev podatkov

Morda veš, kje vse živijo Slovenci?
Ali živijo samo v Sloveniji?
Kje živijo Slovenci kot manjšina?
Morda veš, kdo so izseljenci?
Poznaš izraz zdomec?

Odgovore na vsa ta vprašanja lahko najdeš v simulaciji, ki to bo z miselnim vzorcem predstavila, kje vse živijo Slovenci.

Misleni vzorec ubesedi in ga predstavi sošolcem.

 

 

avtor