Poštni obrazci

Preberi besedilo.

Pravilno naslavljanje poštnih pošiljk

Pravila za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk so opredeljena v Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve, ki so na voljo na vseh poštah v prostorih za stranke in na spletnih straneh Pošte Slovenije (www.posta.si).

Na vsaki pošiljki mora biti pravilno in čitljivo napisan naslovnikov naslov. Naslov je lahko natisnjen ali napisan z roko. Pri navadnih pošiljkah, ki so naslovljene na več naslovnikov, morajo biti naslovniki na istem naslovu. Knjižene pošiljke morajo biti naslovljene na enega naslovnika. Naslovnikov naslov je pravilno napisan, ko so podatki na pošiljki navedeni v naslednjem vrstnem redu:

- naslovnikovo ime in priimek ali naziv družbe,
- ulica, hišna številka oziroma naselje in hišna številka,
- pri uporabnikih poštnih predalov kratica p. p. s številko poštnega predala,
- pri pošiljkah, naslovljenih na poštno ležeče, oznaka “Poštno ležeče” oziroma za pošiljke v mednarodnem prometu oznaka “Poste restante”,
- uradna kratica naslovne države (za pošiljke v mednarodnem prometu, lahko pa tudi za pošiljke v notranjem prometu), poštna številka in naziv naslovne pošte,
- pri naslovnikih, ki jim je določena posebna poštna številka, posebna poštna številka in naziv naslovne pošte,
- ime države (za pošiljke v mednarodnem prometu, lahko pa tudi za pošiljke v notranjem prometu).

Če na območju posamezne pošte obstaja več ulic z enakim nazivom, se pred navedbo ulice in hišne številke vpiše naziv naselja.

Priporočila za naslavljanje so oblikovana tako, da omogočajo strojno usmerjanje pisemskih pošiljk. Za naslavljanje se priporočajo računalniške pisave Arial, Courier, Times New Roman, velikosti od 10 do 12. Strojno prepoznavanje pisave je možno od velikosti 8 do 20, vendar je kakovost prepoznavanja različna. Celoten naslov je zapisan z enotno pisavo in velikostjo črk ter jakostjo.

Za neprimerno pisavo veljajo poševni tisk, poudarjeni tisk, podčrtani tisk, okrasne pisave, neenakomerna pisava, bele črke na temnem ozadju, pisava brez presledkov, osenčena pisava, z roko napisane velike in male pisane in oglate črke.

Vir: prirejeno po Priročnik za pravilno naslavljanje poštnih pošiljk, objavljeno na spletni strani Pošte Slovenije.

 

Odgovori na vprašanja, vezana na prebrano besedilo. V okvirček zapiši odgovor v obliki povedi.

O čem govori besedilo?


V katerem dokumentu je objavljeno celotno besedilo?


Katere trditve so pravilne in katere napačne? Klikni na P, če meniš, da je trditev pravilna, in N, če meniš, da je trditev napačna.

  P N Trditev
    Naslov naslovnika lahko napišemo na računalnik.
    Knjigo lahko naslovimo na dva družinska člana.
    V notranjem prometu ne smemo pisati imena države.
    Pisemske pošiljke se usmerjajo strojno.
    Če pišem na roke, lahko uporabljam pisane in oglate črke.

avtor