Zvrsti jezika

Oglej in preberi si izhodiščna besedila (2. in 3. besedilo se ti bosta povečali s klikom nanju).

'NKOL VEČ NE BO TOKO
(Šlibar, Rebernik)


Moj ati zamišlen sedi
In gleda ke dol k fabJrki
Se z rajfJnkov nJč ne kadi
Sej fabJrke stare več ni.


VčasJh je blo še lepo
k' so iskre letele v nebo
zasmrajen je lJft biu vJs dan
a ati je biu nasmejan.


Tud men je ati zdej hudo
Da več 'nkol nJ bo toko
Zdej hitJr cajt nJm gre naprej
In svet vrti dJrgač se zdej.


Dolina čist rdeča je bla
Zarad dima nis' vidu neba
Jldje pa so bli vsi vesel
sej u fabrki krJh so imel.

Forum Forum

 

V čem se glede na besedišče razlikujejo besedila?

Eno besedilo je knjižno (3.), dve pa neknjižni (1. in 2.).

Oglej si besedilo s spletnega foruma. Kdo misliš, da so njegovi uporabniki? Ali tudi oni pišejo v knjižnem jeziku?

Uporabniki so mladi. Pišejo neknjižno.


Na katero pokrajino je vezana zapisana pesem? Morda veš, kako imenujemo jezik, ki ga govorijo prebivalci določene pokrajine?

Na Gorenjsko. Narečje.

 

 

 

 

 

 

avtor