umetnostno in neumetnostno besedilo

Preberi oz. preleti besedili, ki govorita o oblaku. 


 

1 2

Anton Aškerc: Oblaku
Pod nebom gre oblak,
oblak ko ptič legák;
čez gore, čez doline
podi ga sever jak.


Oblaček beli moj!
Pač plul boš nad vasjoj
v dolini tam globoki ...
Postoj nad njoj, postoj!


Na hišo sred vasi
z višave se ozri!
Nemara da pred hišoj
tam nekdo zdaj sedi.


Če videl boš obraz
v okviru zlatih las, —
glej, v duši sem ga nosil,
obraz ta, nekdaj jaz.

oblák  -a m 1. zgoščeni vodni hlapi (višje) v ozračju: na nebu se kopičijo, zbirajo oblaki; oblaki plavajo, ekspr. se podijo po nebu; iz oblakov še vedno lije; beli, deževni, mrenasti, nizki oblaki ♦ meteor. kopasti, slojasti oblak; nevihtni oblak kopasti oblak, v katerem nastaja nevihta // ekspr., s prilastkom velika količina, množina delcev česa v ozračju: za kamionom se je dvigal oblak prahu / čez teraso je zavel oblak parfuma 2. ekspr., s prilastkom velika skupina tesno skupaj letečih ali plavajočih živali iste vrste: oblak čebel, kobilic; oblak rib / oblak puščic / ptiči so leteli v celih oblakih // velika skupina česa sploh: odkrili so nov oblak zvezd / oblečena je bila v oblak svile in čipk ● ekspr. oblak mu je legel na čelo njegovo čelo je izražalo negativno, neugodno razpoloženje; ekspr. nad mestom se je utrgal oblak na mesto (in okolico) zelo, močno dežuje; ekspr. cene so se dvignile do oblakov zelo; ekspr. stopiti je treba z oblakov postati bolj stvaren, bližji konkretnemu življenju; ekspr. zmaj na vrvici se je dvignil pod oblake zelo visoko; ekspr. gradove si zida v oblake dela neizvedljive načrte, sanjari o nemogočem; ekspr. mož je z glavo bolj v oblakih je odmaknjen od stvarnega življenja, je sanjaški; ekspr. njegova trditev je obvisela v oblakih ni bila dokazana; ekspr. večkrat plava, živi v oblakih se ukvarja s stvarmi, premišlja o stvareh, ki so neizvedljive, zelo odmaknjene od stvarnega, konkretnega življenja; ekspr. nad deželo, podjetjem se zbirajo črni, grozeči oblaki položaj dežele, podjetja postaja zelo neugoden, nevaren; ekspr. izjava je dvignila oblak prahu povzročila je razburjenje, govorice; vede se, kot bi padel z oblakov kot da ne bi prav ničesar vedel o tem

Objavljeno na portalu: http://sl.wikisource.org/wiki,
v zbirki Lirske in epske poezije

Vir: SSKJ, http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

 

Komu sta namenjeni besedili?

Npr.: Prvo je namenjeno bralcem, ki želijo prebrati pesem, v njej uživati …, drugo pa je razlaga samostalnika, podana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

 

avtor