Opis postopka

Oglej si posnetek.

 

 

 

 

 

 

Kaj je tema posnetka?

Poskušaj ga obnoviti s svojimi besedami.

Preleti vprašanja in posnetek poglej še enkrat, nato odgovori na vprašanja.

Kako si sledijo faze izdelave plakata?

Na katere tri načine plakat posreduje sporočilo?

Kaj moramo narediti, preden začnemo z izdelavo plakata?

 

Odgovore lahko preveriš ob besedilu, ki ga najdeš tu.

 

Katere trditve so pravilne in katere napačne? Klikni na P, če meniš, da je trditev pravilna,
in N, če meniš, da je trditev napačna.

  P N Trditev
    Izberemo lahko katerokoli barvo lista.
    Na manjši papir si pripravimo osnutek.
    Naslov napišemo z večjimi črkami, da ga vidijo tudi v zadnji vrsti v razredu.
    Pred lepljenjem ne pazimo na razporeditev, saj lahko kasneje še popravimo.
    Na plakat prilepimo kar besedilo, ki ga pripovedujemo.
    Pod slikovno razlago napišemo opis.
    Nikoli ne navedemo virov, saj niso pomembni.

Pri predstavitvi govornega nastopa ti je lahko plakat v veliko pomoč. Pazi le na to, da ga boš uporabljal že med predstavitvijo in ne šele na koncu, saj se ti lahko zgodi, da boš nanj povsem pozabil.

avtor