Glagol

Reši naloge.

1. Kateri dovršni glagoli so par naslednjim nedovršnim? Ustrezne glagole napiši v okvirčke.

ponavljati –

kupovati –

podirati –

nositi –

odgovarjati –

2. Kateri nedovršni glagoli so par naslednjim dovršnim? Ustrezne glagole napiši v okvirčke.

razkriti –

doseči –

skleniti –

pripraviti –

prejeti –

umiti se –


3. Poveži nedovršni glagol z dovršnim parom. S klikom izberi ustrezen odgovor.

     dajati
     prihajati
     podpisovati se
  brati
  zaposlovati
  prodajati
  objavljati
  prevajati
  delati


Glagole uporabi v povedih. Povedi zapiši v zvezek.

avtor