Besedna družina

V dveh minutah poskušaj najti čim več besed, ki vsebujejo koren: –pis–.

 

 

 


Npr. Opis, napis, pripis, zapis, podpis, zapis, zapisnik, življenjepis, pisec, pisatelj, pisar …


Oglej si sličice in vstavi poimenovanja za narisano.

 

Izpiši koren, skupen vsem trem zapisanim besedam:

 

avtor