Stalne besedne zveze

Katero besedilo nastane, če želi nekdo nekoga za kaj opravičiti?

Opravičilo.

Zamisli si, da tvoja mama napiše tvoji razredničarki opravičilo, ker te nekaj dni ni bilo v šoli. Katere podatke mora zajeti v besedilu?

Ime in priimek, čas izostanka, razlog izostanka, glagol opravičiti.

Katere vrste besedilo bi nastalo v tem primeru (uradno/neuradno, zasebno/javno)? Svoj odgovor utemelji.

Nastalo bi uradno (naslovnik in sporočevalec nista v enakovrednem položaju) in zasebno (namenjeno enemu naslovniku) opravičilo.

Že v 7. razredu si se seznanil s strogo zgradbo zasebnega uradnega besedila. Katera od naslednjih shem ji ustreza?  

Shema številka 2.

 

Kaj je narobe v preostalih dveh shemah?

V prvi so zamenjani podatki sporočevalca in naslovnika, manjka pa tudi pozdrav; v tretji shemi manjka beseda Opravičilo.

 

 

 

 

 

avtor