Stalne besedne zveze

Kako bi lahko na drug način povedal, da je nekdo zaljubljen?

Je v oblakih, sliši travo rasti, je izgubil glavo, hodi meter od tal, izgubil je srce …

 

 

 

 

 

 

 

Besedne zveze so zveze dveh ali več besed.

 

 

Katero od besednih zvez uporabljaš največkrat za to situacijo?

 

 

 

avtor