Premi govor

V okvirčke vpiši ustrezna ločila.


Peter je rekel Juretu: »Med počitnicami grem z mamo v Egipt «

Jure ga je vprašal: »Si bosta ogledala tudi piramide «

Peter je pritrdil: »Seveda «

Jure je potrdil: »Tudi mi smo si jih že ogledali in bilo mi je všeč «

 

Napiši dvogovor med očetom in sinom, v katerem oče sinu pojasnjuje, zakaj se ne more ločiti od računalnika. V besedilu uporabi ustrezen zapis premega govora. Pozoren bodi, da boš menjal položaj spremnega stavka. Besedilo pošlji učitelju, da ti ga pregleda.

 

 

avtor