Janko kersnik: mačkova očeta

Poslušaj besedilo Mačkova očeta Janka Kersnika. S klikom na ikono pdf si ga lahko tudi prebereš.

 

 

Zgodba ni prav zapletena, zato si zagotovo že ugotovil, kateri od zgornjih pregovorov odseva v njej.

Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.

Odgovori na spodnja vprašanja o besedilu.

V besedilu je več starih besed. Veš, kaj pomenijo? Uporabi jih v povedih.

tratina
bajta
vzeti nekoga v misel
precej
učakati

Kdo so osebe, ki nastopajo v črtici?

Pripovedovalec, stari Maček, Mačkov sosed, Mačkov sin (in Mačkov vnuk).

Katere od teh oseb so glavne in katere stranske?

Glavne: pripovedovalec, stari Maček, Mačkov sin; stranske: Mačkov sosed in Mačkov vnuk.

Približno kako dolg časovni razpon zajemajo dogodki v zgodbi?

Več let – od trenutka, ko Mačkov sin prevzame posest, do trenutka, ko ostari in posestvo prepusti svojemu sinu.

Se ti je Mačkova družina prikupila ali ne? Svoj odgovor utemelji.

Je stari Maček zate pozitiven ali negativen književni lik?

V zgodbi je moč opaziti več ponavljanj. Kateri dogodek, ki se ponovi, si zaznal ti?

Pripovedovalec gre mimo Mačkove hiše in Maček ga prosi za tobak. ALI Ostarela Mačka njuna otroka napodita od hiše.

Kaj meniš o takem ravnanju otrok s starši? Kaj bi naredil, če bi se znašel v isti situaciji, kot se je pripovedovalec – ko sta mu Mačka poročala, kako se godi z njima na stara leta? Bi bil tvoj odnos do starega Mačka enak kot odnos do njegovega sina, ko ostari?


Nosi besedilo po tvojem mnenju kakšno vzgojno noto? Kaj nam sporoča?

Da moramo za starše, ko ostarijo, lepo skrbeti.

 

 

 

Se ti zdi, da je besedilo sodobno? Kaj je tisto, kar nam nekako oddaljuje besedilo?

Besedišče, dogajanje na kmetih.

V kateri slovnični osebi in času je napisana pripoved?

V 1. osebi in pretekliku.

Katere vrste pripovedovalec je torej prisoten v Mačkovih očetih?

Prvoosebni pripovedovalec.

Že pred branjem si se seznanil z dejstvom, da je bil avtor besedila Janko Kersnik pravnik. Bi lahko v besedilu našel kakšen podatek, ki bi dokazal to trditev?

Npr. stari Maček pokliče pripovedovalca, da bi zabeležil njegovo zapuščino.

Ali je pripovedovalec subjektiven ali objektiven? Se ti zdi, da se pripovedovalec s čim opredeljuje do dogajanja v Mačkovi družini ali o njem bolj neprizadeto poroča?

 

 

 

avtor