Oglej si slovarski sestavek in odgovori na vprašanja.

 

Geslo asociacija ima dva oddelka. Prvi pomen je nevtralen, drugi pa je značilen za rabo. Navedek: prizor mu je vzbudil asociacijo na doživljaj v mladosti je zapisan kot prvi zgled v gradivu. Beseda asociacija nima gnezda, ima pa . Navedek: združevanje, skupnost je prva drugega pomena.

Poišči v SSKJ besedo tema (v pomenu noči) in ugotovi, kako jo naglašujemo:

 têma
 tèma
 tèma in/ali temà
 temà

Odgovor je pravilen.

Odgovor je napačen.

Natisni naslednji slovarski sestavek in označi njegove dele.

Viri

http://zalozba.zrc-sazu.si/files/image/knjige/978-961-254-012-8.jpg

http://www.microsoft.com

avtor