II. ženska sklanjatev

V II. žensko sklanjatev spadajo samostalniki ženskega spola, ki imajo v imenovalniku ednine končnico , v rodilniku pa končnico -i.

Kateri samostalnik iz našega besedila (v obravnavi 1) spada v II. ž. sklanjatev?

samostalnik mladost

Sklanjatveni vzorec za II. ž. sklanjatve >>> vzorčna beseda: perut

* EDNINA DVOJINA MNOŽINA
IMENOVALNIK perut peruti peruti
RODILNIK peruti peruti peruti
DAJALNIK peruti perutma perutim
TOŽILNIK perut peruti peruti
MESTNIK (pri) peruti (pri) perutih (pri) perutih
ORODNIK (s) perutjo (s) perutma (s) perutmi

 

Nekateri samostalniki II. ž. sklanjatve imajo posebnosti v končnici ali v osnovi.

Posebnosti v končnici

Nekateri enozložni samostalniki imajo posebne končnice v dajalniku in mestniku dvojine in množine (e se zamenja z i): stvar, kost, jed, gos, noč, snov, sol, os …

Pri nekaterih samostalnikih je namesto končnice -jo končnica -ijo: pesem, ljubezen, misel, prikazen, bolezen …

avtor