število

Načeloma imajo samostalniki tri števila, ednino, dvojino in množino. Število izražamo z ustrezno končnico. Poleg tega poznamo še samostalnike, ki jih uporabljamo samo v množini ali samo v ednini.

posebno

Množinski samostalniki so tisti, ki jih vedno uporabljamo v množini. Gre za samostalnike, kot so sani, gosli, možgani, vrata.

Neštevni edninski samostalniki poimenujejo snov (npr. sneg, kri), skupino (npr. mladina, grmičevje) ali pojem (npr. upanje, mir), teh stvari ne moremo šteti, zato jih vedno uporabljamo v ednini.

Besede razvrsti v skupine.

  SAMOSTALNIK ŠTEVILO
     zvezek
     hrepenenje
     smuči
     omara
     grm
     dež
     sonce
  gosli
  jetra
  naočniki
  grmičevje
  ošpice
  soba
  knjiga
  črka
  perutnina
  zelenjava

avtor