Jeziki za vizualno programiranje

Jezik za vizualno programiranje (VPL,  Visual programming language) je katerikoli programski jezik, ki omogoča uporabniku specifikacijo programa z grafičnimi elementi namesto s tekstom. Programer mora imeti na voljo vizualne izraze, prostorsko razporejanje teksta in grafičnih simbolov. Večina jezikov za vizualno p'rogramiranje temelji na »likih in puščicah«, ki te like (pravokotnike, kroge ipd) povezujejo.

Jezike za vizualno programiranje lahko naprej razdelimo glede na tip uporabljenih vizualnih izrazov. Poznamo:

Vizualna programerska okolja (VPE, Visual programming environment) nudijo grafične elemente ali ikone, ki jih lahko interaktivno uporabljamo v skladu s »prostorsko slovnico« za gradnjo programov.

Nekaj primerov vizualnih programskih jezikov:

Opomba: Microsoft Visual Studio in jeziki, ki jih vsebuje, v bistvu niso vizualni programski jeziki. Ti jeziki so v bistvu tekstovni in ne grafični. Sam MS Visual Studio je vizualno programersko okolje, ne pa vizualni programski jezik.

Avtorji: Milan Podbršček, Janko Harej, Andreja Vehovec, Andrej Florjančič, Tea Lončarič, Saša Divjak